onsdag 4 juli 2007

Kartnormen på ryska

För att orienteringskartor över hela världen ska se likadana ut så har Internationella Orienteringsförbundet tagit fram en standard som kallas "Internationella Kartnormen" eller "ISOM2000" (International Specification for Orienteering Maps 2000). I den finns angivet utseendet på alla karttecken och när dessa ska användas. Lyckligtvis finns det datorstöd för renritningen av orienteringskartor (till exempel OCAD), så att en höjdkurva ska vara just 0,14 mm tjock behöver man sällan hålla i huvudet.

Kartnormen finns översatt till ett antal olika språk: http://lazarus.elte.hu/tajfutas/isom2000/index.html Att läsa på lite och lära sig rätt terminologi underlättar när man vill snacka orientering utomlands. Själv har jag börjat läsa igenom den ryska varianten:Inga kommentarer: