söndag 15 juli 2007

Idkerbergets gruva

Igår fanns det en bra artikel om Idkerbergets gruva i tidningen: http://www.dalarnastidningar.se/nyheter/ludvika/article213734.ece . Nedrans Bo Joffer att sno mitt "scoop", jag hade ju också tänkt skriva om gruvan! Jag som till och med gjort ett besök på Geologiska museet för att ta reda på lite mer fakta än det som finns på internet...

Det får helt enkelt bli så att jag bara presenterar de viktigaste faktauppgifterna som de glömt bort i tidningsartikeln:

- Idkerberget är egentligen en relativt modern gruva (i alla fall om man jämför med närbelägna Tuna Hästberg), gruvbrytning i stor skala startade inte förrän i början av 1900-talet.

- År 1902 byggdes en linbana som transporterade malmen till Ulfshyttans hytta. (Jag har inte lyckats lista ut sträckningen för denna eller om man kan se några rester av den någonstans.)

- 1912 kom järnvägen till Idkerberget och ökade transportkapaciteten ytterligare. Järnvägen är numera uppriven, men man kan fortfarande se banvallen och det gamla stationsområdet.

- Till en början var de flesta gruvbyggnader i trä, men på 50-talet blev det dags att modernisera och då var det självklara valet vacker, armerad betong.

- Berglaven byggdes 1952 och är 41,3 meter hög. Personlaven stod klar två år senare och mäter 29,5 meter.

-Gruvan var under sin livstid en av Sveriges djupaste. Brytningen avslutades på 970 meters djup.

-Det som gjort Idkerberget mest känt är nog ändå det stora gruvraset den 16 mars 1961. Det som hände var att taket kollapsade i ett bergrum på cirka 400 meters djup och raset fortplatade sig sedan hela vägen upp till marknivån där det bildades en 125 meter djup grop. Raset skedde mitt inne i samhället och det var enbart en fruktansvärd tur som gjorde att ingen kom till skada.- Rasgropen är numera vattenfylld och ser ut som en ganska trevlig badsjö. Men man bör nog låta bli en simtur där eftersom området fortfarande är avspärrat. Risken för nya ras är dock minimal och det avspärrade området har nu minskats ner till att bara vara precis runt gropen. I skogen runt omkring kan man se ruinerna efter en del av de hus som man hastigt fick överge 1961.

- Den 28 februari 1977 lades gruvan slutligen ned. Det var inte malmen som tog slut utan priset på järnmalm blev helt enkelt så lågt att Idkerberget inte längre kunde konkurrera. Under de senaste åren har dock efterfrågan ökat så mycket att man nu allmänt börjar prata om möjligheterna att öppna flera av de gamla bergslagsgruvorna igen. Idkerbergets gruva är inmutad av ett företag som heter Archelon Mineral och de har ett undersökningstillstånd.

För deltagarna på årets Gyllbergslopp kan det vara särskilt intressant att notera:

- Tävlingscentrum kommer att ligga ovanför det som kallas "Centralgruvan" och precis vid målet har det tidigare legat en mekanisk verkstad.

- På väg till start kommer alla deltagare passera förbi det gamla dagbrottet "Herrgruvan" som numera till större delen är igenfyllt med grus.

- Ute på banorna syns i stort sett inga spår alls av gruvdriften. Om jag minns rätt så finns det bara ett enda litet gruvhål på kartan så man ska ha väldig tur om man passerar förbi där.

Inga kommentarer: